EK-2/B

 

SADECE YATAN HASTALARDA KULLANIMI HALİNDE BEDELLERİ ÖDENECEK İLAÇLAR

                       

1.Her türlü intravenöz inhalasyon anestezikleri

2.Nöromuskuler kavşak bloke edici ilaçlar

3.İnterlökinler

4.Muromonap-CD3

5.Antihuman lenfosit globulinler

6.Streptokinaz ve ürokinaz

8.Dopamin 1

9.Doputamin

10.Nitroglierin paranteral

11.Nitroprussit

12.Paranteral beta-blokerler

13.Paranteral asiklovir

14.Paranteral zidowudin (A29)

15.Paranteral antifungal

16.Vankomisin

17.Aztreonam

18.İmipenem, Meropenem

19.Streptokal

20.BSS

21.Paranteralpeptik ülser ilaçlarından H proton pompa inhibitörleri (omeprazol vb)

22.Traneksamik asit parenteral formları (hemofili hastasında ayakta tedavide de ödenir.)

23.Servikal prosta glandinler
24. Amfoterisin-B formları ve Kaspofungin
25. Active protein-C

 

NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi mümkün değildir.