YÜRÜTME KURULU

Baver Coşkun - İstanbul Üniversitesi

Yusuf Bingöl - Kars Kafkas Üniversitesi

Zeynep Erad - Ankara Gazi Üniversitesi

Hasan Pekdoğan - Gaziantep Üniversitesi

Jinda Kadırhan - İzmir Ege Üniversitesi

Şilan Tarlak - Diyarbakır Dicle Üniversitesi

Şiyar Güneş - Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi