GYK

10 Ekim 2020 tarihinde genel yürütme kurulunu yaptık.