14 MART KİMLERİN BAYRAMI

Bütün meslektaşlarımızın ve sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı kutlu olsun.TTB-TÖK MYK 14 mart Tıp bayramı dolayısıyla bir açıklamada bulundu... 

            

             Her geçen gün ağırlaşan çalışma koşulları, yürürlüğe giren GSS yasası, dayakçı başhekimleriyle bir yılı daha arkamızda bırakarak, 182. Tıp Bayramını kutluyoruz. Tıp öğrencileri, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sağlık emekçileriyle alanlarda bayramlaştılar, zorluklara karşı birlikte mücadele sözü verdiler.

            14 Mart tarihi, ilk resmi tıp kurumu olan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin kuruluş yıl dönümüdür. Anadolu’da tıp ve tıp eğitiminin ilk defa bilimsel dayanklarıyla uygulanmaya ve öğretilmeye çalışıldığını ifade eder. Bilim, herşeyden çok yeni fikirlere yeni düşünclere ve açılımlara olanak sağlayacak özgür bir ortama ihtiyaç duyar. Geride kalan 182 yılda ülkemizde böylesi bir ortamın oluştuğundan bahsetmek mümkün değil ! Bunu anlamak için geçtiğimiz haftalarda öne çıkan gelişmelere bakmak yeterli.Yükseköğretim Kurumu’nun son uygulaması olan yeni açılan tıp fakültelerine rotasyonla öğretim üyesi gönderilmesi; araştırma görevlilerinin iş güvencesini ortadan kaldıran yine YÖK’ün 50d yönetmeliğine karşı yapılan üniversiteyi terk etmeme eylemi ve son olarak sadece yerel değil evrensel bir şaşkınlık ve tepkiye neden olan Darwin’in Tübitak tarafından sansürlenmesi. İşte 182. Tıp Bayramı’nı kutlayan Türkiye’de tıp ve bilim çevrelerinin gündemi.

            Biz tıp öğrencilerinin;başa çıkması gereken sorunlar bunlarla sınırlı kalmıyor.  Öğrenci olmanın verdiği ağırlık ve tıp eğitiminin zaaflarıyla boğuşurken, hekim adaylarına yakışır bir biçimde, bilinçli bireyler olmanın sorumluluğunu yerine getrimeye çalışarak yurdun dört bir yanında Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu(TÖK) çatısı altında örgütlenen tıp öğrencileri çeşitli baskılarla karşı karşıya kalıyorlar. Adana Çukurova Üniversitesinde’ki dostlarımızın başına gelenler bu durumun son örneği. 
            Bu yıl üçüncüsünü düzenlemeyi planladıkları, birçok ilden tıp öğrencisinin buluşacağı, Gencay Gürsoy, Ragıp Duran, Mithat Sancar gibi isimlerin katılacağı “Çukurova Ulusal Tıp Öğrenci Sempozyumu” birkaç hafta kala Rektörlük tarafından engellendi. Ayrıca düzenleme komitesindeki öğrenciler soruşturma başlatılacağı öne sürülerek tehdit edildiler. Gerekçe ise sempozyumun internet sitesinde adı geçen iki öğrencinin isimleri yazılırken “w” harfinin kullanılması.              
 

 

    Adana’da yaşanan olayın benzerleri  neredeyse her fakültede yaşanıyor. Tıp Öğrencileri Kolu adına yapılmak istenen etkinlikler pek çok fakültede yönetimler tarafından ya engelleniyor ya da baltalanamya çalışılıyor.14 Mart programlarında bile öğrencilere söz hakkı verilmiyor, yapılan etkinliklerde hiçbir öğrencinin sesi duyulmuyor, duyurulmak istenmiyor. Maalesef bazı zamanlar arkadaşlarımz bu baskılara tek başlarına göğüs germek zorunda kalarak, yalnız bırakılıyorlar.

          Bu durumdan hareketle acil bir hatırlatmaya ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 14 Mart öncelikle tıp öğrencilerinin yani bizlerin bayramıdır.  Bizimle birlikte sağlık alanında ter döken hemşire, teknisyen, hizmetli, memur yani bütün sağlık emekçilerinin de bayramıdır. Bu bayram kutlanacaksa öğrenciler ve öğretim öğreleri birlikte ve bütün bu unsurları katılarak kutlanmalıdır. Günün tarihsel anlamı gereği,  tıp öğrencisinden yalıtılmış kutlamaların hepsi gülünçtür ve etiğe aykırılık taşımaktadır. Bu durum öğretmenler gününü sadece müdürlerin kutlamasıyla eşdeğerdir.

         Elbette  bu tip kutlamalar, tıp ortamında öğrencinin yerinin ve ona verilen değerin bir belirtisidir. Katılımcı olmayan, eğitimcinin öğrencisine saygı duymadığı, öğrencilerin sahip olması gereken hak ve özgürlüklerin engellendiği ya da lütuf olarak sayıldığı günümüz tıp eğitim ortamında beklenen tablo budur.           

        Türkiye tıp oratmında özlenen beklenen bilimsel ve özgür düşünce ortamının gelişmesi için TTB-TÖK olarak elimizden gelen çabayı, bütün baskı ve engellemelere rağmen, göstermeye devam eceğiz. Fakültelerimizin hak ettikleri niteliğe bürünmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

        Tıp öğrencileri, hekimlik mesleğinin geleceğidir Bizler hekimliğe değer veren ve ona sahip çıkmaya söz vermiş gençleriz. Geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bütün meslektaşlarımızın, sağlık emekçilerinin Tıp Bayramı kutlu olsun.

Türk Tabipleri Birliği
Tıp Öğrencileri Kolu