Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu Toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu, 1 Mart 2021 tarihinde çevrimiçi bir toplantı yapmıştır. Toplantıya TTB II. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, Genel Sekreter Prof. Dr. Vedat Bulut, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Çiğdem Arslan ve Dr. Onur Naci Karahancı ile çeşitli tabip odalarının komisyon temsilcileri katılmıştır.

Toplantıda Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu geçmiş dönem faaliyetleri ve kolun kuruluş amacı aktarılmış, illerden katılan meslektaşlarımız hem deneyimlerini hem de komisyon faaliyetlerini aktarmışlardır.

Dünyada ve ülkemizde olağandışı durumların sık yaşandığı ve her olağandışı durumun sağlıkla ilgili sorunları da beraberinde getirdiği görülmüştür. TTB sağlık alanında söz söyleyen hekim örgütü olarak Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ile 1991’den itibaren olağandışı durumlarda hem sahada aktif rol oynamış hem de yerel ve merkezi yönetimlere planlama ve koordinasyon açısından da yol gösterici olmuştur. Tüm dünya olağandışı durumlardan biri olan pandemi ile mücadele ederken, üzerine eklenen doğal afetler ve/veya diğer olağandışı durumlar bu süreci daha da zorlu hale getirmektedir.

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu olarak daha önceki tecrübelerimizle birlikte bu dönemde de olağandışı durumlara hazırlıklı, hızlı ve donanımlı değerlendirme ekipleri oluşturmak için olağandışı durumların yönetilmesi ile ilgili eğitimlere ve çalışmalara devam edeceğiz.

İlgili tüm üyelerimizi Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu'nda örgütlenmeye, daha önce saha tecrübeleri olan meslektaşlarımızla birlikte çalışmaya, bilgi ve becerilerini artırmaya, oda komisyonlarını güçlendirmeye ve birlikte üretmeye davet ediyoruz.

TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu