Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu Düzenlendi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu, yangın ve sel felaketleriyle geçen bir yaz dönemi sonrası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri yönetimi Kursunun bu dönemdeki ilkini düzenledi. 13-20 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen kursa tabip odalarından 30 kişi katıldı.

Kurs kapsamında Dr. Feride Aksu Tanık tarafından “Temel Kavramlar”, Dr. Kevser Vatansever tarafından “Epidemiyoloji” ve “Olağandışı Durumlarda Etik Sorunlar”, Dr. Cavit Işık Yavuz tarafından “Hazırlıklı Olmak”, Dr. Ejder Akgün Yıldırım tarafından “Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Destek İlkeleri”, Dr. Ali Osman Karababa tarafından “Geçici Yerleşim Alanlarında Çevre Sağlığı”, Dr. Nilay Etiler tarafından “Bulaşıcı Hastalıklar” ve “Salgın İncelemesi”, Dr. Özgür Karcıoğlu tarafından “Afetlerde Patlamalarda Triyaj” ve Dr. Mustafa Vatansever tarafından “Temsiliyet” başlıklı sunumlar yapıldı. Kursun senaryo başlıklı bölümünde ise Dr. Şafak Taner’in “Sağlık Durum Değerlendirmesi”, Dr. Meral Türk’ün “Risk Grupları” ve Dr. Hasan Onat’ın “Gıda, Beslenme ve Yardımların Organizasyonu” başlıklı eğitimlerinde grup çalışmaları yapıldı.