ODSH Kolu Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kolu toplantısı, 11 Kasım 2023 günü TTB’de yapıldı.

Toplantıya TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten, Merkez Konseyi üyeleri Dr. Adalet Çıbık ve Dr. Nursel Şahin, ODSH Kolu Yürütme Kurulu üyeleri ile 12 tabip odasından 21 hekim katıldı.

ODSH Kolu Başkanı Dr. Seçkin Kara, açılış konuşmasının ardından şubat depremleri sonrası kol faaliyetlerini özetleyen bir sunum yaptı. Daha sonra Dr. Ezgi Özgün ve Dr. Mehmet Şerif Demir’in kolaylaştırıcılığında planlı gündem maddelerine geçildi. Oda komisyonlarının faaliyetleri görüşülürken, ODSH Kolu’nun geçmiş ve gelecek dönem çalışmaları için görüş ve öneriler sunuldu. Toplantı, beklenen İstanbul depremi için görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle sona erdi.