Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kursu Düzenlendi

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Sağlık Hizmetleri Kolu, Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetimi Kursu’nun bu dönemdeki ikincisini düzenledi. 15-22 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenen kursa tabip odalarından 30 kişi katıldı.

Kurs kapsamında;

 • Dr. Feride Aksu Tanık ve Dr. Zeynep Varol tarafından “Temel Kavramlar”,
 • Dr. Mustafa Vatansever tarafından “TTB Temsiliyeti”,
 • Dr. Cavit Işık Yavuz tarafından “Hazırlıklı Olmak”,
 • Dr. Kevser Vatansever ve Dr. Sera Şimşek tarafından “Epidemiyoloji”,
 • Dr. Nilay Etiler tarafından “Bulaşıcı Hastalıklar” ve “Salgın İncelemesi”,
 • Dr. Ali Osman Karababa tarafından “Geçici Yerleşim Alanlarında Çevre Sağlığı”,
 • Dr. Zuhal Okuyan tarafından “Olağandışı Durumlarda Etik Sorunlar”,
 • Dr. Özgür Karcıoğlu tarafından “Afetlerde ve Kitlesel Yaralanmalarda Triyaj”,
 • Dr. Ejder Akgün Yıldırım tarafından “Ruhsal Sağlık ve Psikososyal Destek İlkeleri” başlıklı dersler işlendi.

 

Kursun senaryo çalışmaları bölümünde ise;

 • Dr. Meltem Çiçeklioğlu’nun “Sağlık Durum Değerlendirmesi”,
 • Dr. Aslı Davas’ın “Risk Grupları”,
 • Dr. Hasan Onat’ın “Gıda, Beslenme ve Yardımların Organizasyonu” başlıklı sunumları ve grup çalışmaları yapıldı.

 

Eğitim boyunca yapılan anketlerle, kursiyerlerin eğitim sürecine ilişkin değerlendirmeleri not edildi. Taleplerin yoğunluğu dikkate alınarak, 2022 senesinde de eğitimlerin devam etmesi, yüz yüze eğitim ve uygulama yapma olanaklarının araştırılmasına karar verildi. ODSH Kol Yürütmesi, gerekli çalışmaları gerçekleştirecek.

Gönüllü destekleri için tüm eğitimcilerimize, organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ve toplumsal sorumluluk duygusu ile yoğun çalışma saatlerinin arasında zaman yaratıp katılmış olan tüm gönüllü kursiyerlerimize teşekkür ederiz.