OHAL-KHK Rapor

# Adı Tarih Detay
1 TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in Açış Konuşması 21.03.2018
2 “Genç Hekimler Çalışma ve Eğitim Hakları İçin Buluşuyor” Çalıştayı Raporu 21.03.2018
3 OLAĞANÜSTÜ HALİN DOĞRUDAN ETKİLEDİĞİ HEKİMLERİN DURUMUNA İLİŞKİN KISA AÇIKLAMALAR 16.03.2018