İhraç Komisyonu

Ahmet Özdemir Aktan

Ali Çerkezoğlu

Asuman Doğan

Birhat Şimşek

Eriş Bilaloğlu

Feray Kaya

Feride Aksu Tanık

Hafize Öztürk  Türkmen

Hülya Yüksel

Kasım Çelik  

Lale Tırtıl

Mehmet Antmen

Mehtap Türkay

Mihriban Yıldırım

Mustafa Karakuş

Onur Hamzaoğlu

Selma Güngör

Süleyman Koyunsever 

Şeyhmus Gökalp

Ziynet Özçelik