YÜRÜTME KURULU

2020-2022 YÜRÜTME KURULU

Hasan Ter - İzmir - Başkan

Selçuk Çelik - Ankara - Kol Sekreteri

Fercem Erbay - Denizli

İsmail Bulca - Ankara

Nevruz Gürceğiz - Diyarbakır

M. Nedim Ecevit - Samsun

Didem Gediz Gelegen - Tekirdağ

Kazım Doğan Eroğulları - TTB

Rıza Hakan Erbay - TTB