YÜRÜTME KURULU

İsmail Bulca

Ercan Yavuz

Aydan İzgi

Aykut Çelik

Cafer Şahin

Özgür Bingöl

Mustafa Dönmez

Hasan Ter

Ahmet Tellioğlu

Ayfer Horasan