İŞYERİ HEKİMİNİN STATÜSÜ NEDİR?

İşyeri Hekimlerinin Çalışma Şartları ile Görev ve Yetkileri Hakkındaki Yönetmelik uyarınca, işyeri hekimleri "sözleşme" ile ve elbette bir "ücret" karşılığında, "işyeri sağlık birimi"nde görev yaparlar. Ücretlerinin miktarı ve ödeme biçimi sözleşmelerinde gösterilir. Dolayısıyla hekim, mesleksel statüsü olan bir "işçi"dir. Bir bakıma işveren adına belli hizmetler gördüğü için "işveren vekili" niteliği de taşımaktadır. Ancak, işveren vekilliği sıfatı işçilikten doğan hak ve yükümlülükleri ortadan kaldırmaz.