PRATİK BİLGİLER

İŞYERİ HEKİMLİĞİ YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İZLENECEK YOL

İşyeri Hekimliği Sertifikası olan hekimlerin göreve başlayabilmeleri için, Tabip Odası'ndan "Yetki Belgesi" almaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler:

İşyeri Tanıtım Formu

İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu

Örnek Sözleşme Formu (İşyerinin antetli kağıdına düzenlenecektir) Oda'dan temin edilecektir.

İşyerinin son dört aylık onaylı SSK prim çizelgesi

İşyerinde daha önce çalışan hekim varsa,   işyeri hekiminin görevinden ayrılış nedenini açıklayan
 * İşveren yazısı
 * Görevden ayrılan hekimin yazısı

İşyeri hekimi adayı ile işyeri yetkilisinin imzaladığı sözleşmede
* Türk Tabipleri Birliği tarafından her yıl belirlenen asgari ücrete uyulmasına
* İşçi başına ayda 15 dakika süre ayrılmasına
* Çalışma saatlerinin uygunluğuna, saat ve günlerin açık olarak yazılmasına
* Sözleşme üzerinde karalama /düzeltme yapılmamasına (sözleşme formunun daktilo ile doldurulmasına) dikkat edilmelidir.

Gerekli evraklar hazırlandıktan sonra Tabip Odası'na yapılan başvuru; yerel tabip odasının yürürlükteki İşyeri Hekimliği uygulaması için oluşturduğu çerçeveye uygunluğu açısından İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından incelenir. Uygun olmayan başvurulara gerekçeli olarak yazılı bildirimde bulunulur.