İŞYERİ HEKİMİ NEREDE ÇALIŞIR?

İşyeri hekimi muayene, gözlem ve görüşmelerin kişisel mahremiyete saygı ve hasta kayıtlarının gizliliğinin korunabileceği bağımsız bir mekan, ayaktan tanı ve tedavi ile acil tıbbi yardım hizmetlerini destekleyecek optimal donanımın bulunduğu ulaşımı kolay bir bina bölgesinde çalışır.

Yasal tanım bulunmaktadır fakat bu tanım güncelleştirilemediği için kimi sıkıntılarda yaratabilir.

Optimum ihtiyaçlar işyerinin;

· iş alanına-hacmine,

· çalışan personel sayısına,

· yürütülen işin mahiyetine,

· ulaşılabilir sağlık hizmet birimlerine uzaklığına

· binaların yerleşim biçimleri

..vb. gibi parametrelere göre değişir.