İŞYERİ HEKİMİNİ KİM DENETLER?

Yasal Denetim

Çalışma Bakanlığı teftiş elemanları tarafından yapılır.Ülkemizde işyerlerinin sadece % 8’i denetlenebilmektedir.

Mesleki Denetim

İşyeri Hekimliği bir mesleki uygulama alanı olarak etik , deontolojik açıdan tabip odasının denetimine açıktır.Ayrıca tabip odaları işyeri hekimi atamaları sırasında “işin iyi yapılmasını “ bir kriter olarak dikkate almak ve iyi hekimlik uygulamalarını destekleyip gözetmek zorunda olduklarından işyeri hekimlerini mesleki uygulamalarını izlemek , aralıklı olarak değerlendirmek durumundadırlar.

Öz Denetim

Mesleki öz denetim de bu bağlamda son derece önemlidir.Fakat mesleki öz denetimin mümkün olması sürekli eğitim olanakları bulabilmek ve iyi uygulama örnekleri konusunda bilgilenmekle sağlanabilir.

İç Denetim

Firmanın sağlık ve güvenlik politikası, ilkeleri, amaçları, hedefleri belirlenmişse, sağlık servisi ve çalışanlarının görev tanımları yapılmışsa, performans kriterleri / standartları tanımlanmışsa bir iç denetim söz konusu olabilir.

Yapılacak iç değerlendirme ve denetim ile;

· Hangi kapsamda

· Kim yada kimler tarafından

· Hangi sıklıkla

yapılacağını, denetimin kime nasıl raporlanacağını ve düzeltici faaliyet planının nasıl hazırlanıp gerçekleştirileceğini önceden belirlemek (projeleştirmek) gereklidir.