İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ NEDİR?

İşyeri sağlık birimi her şeyden önce işyeri sağlık görevlilerinin yürütecekleri bütün hizmetlerin verildiği kolay ulaşılabilen,uygun bir alt yapı ve donatıya sahip bağımsız bir mekandır.

İşyeri sağlık birimi mekanında işyeri sağlık çalışanları (İşyeri Hemşiresi,Sağlık Memuru vb.) başta acil tıbbi yardım hizmetleri olmak üzere işe giriş ve aralıklı kontrol muayenesi hizmetlerini yürütürler.

Bu nedenle İşyeri Sağlık Biriminin yeterli büyüklükte olması, muayene hizmetlerinin yürütülmesi sırasında mahremiyetin korumasını sağlayacak, kişisel sağlık kayıtlarının güvenli ve uygun korunmasını destekleyecek şekilde düzenlenmiş olması gereklidir.