İŞYERİ HEKİMİ KİME BAĞLI ÇALIŞIR?

İşyeri hekimi işverene bağlı olarak çalışır. Fakat işyeri hekimi bilimsel, etik ve mesleki açıdan özerk ve bağımsız davranmalıdır.

İşyeri hekimlerinin görev yetki ve sorumlulukları kamu otoritesi   tarafından bir yönetmelikle tanımlanmıştır.

İşveren yasayla tanımlanmış bulunan "işyerinde sağlık ve güvenliğin sağlanması için gerekli olanı” yapmak sorumluluğunun bir gereği/sonucu olarak işyeri hekimi bulundurur.