ORTAK İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ NEDİR?

Ortak işyeri sağlık birimi, 50 den az işçi çalıştıran farklı işyerlerinin bulunduğu, organize sanayi bölgelerinde veya yerleşim açısından komşu işyerlerinde işçi sağlığı hizmetlerini birlikte yürütmek üzere organize edilebilir.

Aynı işyerinde farklı işverenlere bağlı olarak çalışanların sağlık ve güvenliğinin bütüncül, kapsamlı, sürekli ve maliyetetkin olarak sağlanabilmesi veya aynı işverene bağlı, aynı işin farklı proseslerini aynı iş mekanında yürüten farklı şirketlerin çalışanlarının sağlık hizmetlerinin organize edilmesi amacıyla da ortak işyeri sağlık birimleri kurulabilmektedir.