İŞYERİ HEKİMİ BULUNDURMAK NEDEN ZORUNLUDUR?

Ülkemizde işçilerin çalıştıkları işyerlerinde hekim çalıştırılması ile ilgili en eski ve kapsamlı düzenleme “1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Yasası”nda yer almaktadır. 6 Mayıs 1930 tarihli ve 1489 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren bu yasa "İşçiler Hıfzısıhhası" kenar başlığı altında genel sağlık hükümleri yanında 180. Madde ile işyerinde hekim çalıştırma yükümlülüğünü getirmiştir. Bu madde uyarınca en az 50 işçi çalıştıran bütün işyerlerine işçilerin sağlık durumlarına bakmak üzere hekim çalıştırma zorunluluğu öngörülmüştür.

4857 Sayılı İş Yasası'nın 81.Maddesine göre Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran işverenler,Sosyal sigortalar kurumunca sağlanan tedavi hizmetleri dışında kalan,işçilerin sağlık durumunun ve alınması gereken iş sağlığı ve güvenlik önlemlerinin sağlanması,ilkyardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde ki işçi sayısına ve işin tehlike derecesine göre bir veyadaha fazla işyeri hekimi çaıştırmakla yükümlüdür.

Ayrıca 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 114'üncü maddesi gereğince işyerlerindeki işçi sayısına ve işteki tehlikenin büyüklüğüne göre bir yada daha fazla hekim sağlama yükümlülüğü söz konusudur.