TTB İSİH Kol Toplantısı 10 Eylül 2022 Günü Yapılacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı,10 Eylül  2022 Cumartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında TTB Merkez Konseyi toplantı salonunda aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır.
Konuyla ilgili ayrıntılı yazı tabip odalarımıza gönderilmiştir.


Gündemler
•    TTB İSİH Kol yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
•    Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
•    11-12 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı 
•    İşyeri Hekimliği Asgari Ücret Tarifesi ve Ücret Tartışması
•    TTB İSİH Kol Yürütme Kurulunun seçimi
•    Önümüzdeki dönemin planlanması