Kaynakta Sağlık Gözetimi Programı Eğitimi 29 Ocak 2022 Günü Düzenlenecek

Amacı: İşyeri hekimlerinin bir kaynak çalışanının sağlık gözetimini yaparken yararlanacağı bir web sayfası inşa etmek.

Yöntemi: TTB’nin web sayfasının, İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu bölümünde, kaynakta işçi sağlığı ile ilgili bu programın sürekli gözden geçirilmesini ve geliştirilmesini hedefliyoruz. Başta işyeri hekimleri olmak üzere, alana ilgi duyan herkesin eleştirisinin dikkate alınacağı;İ veri, bilgi, dosya eklemenin mümkün olacağı, sürekli canlı tutmaya çalışacağımız bir bölüm oluşturmayı hedefliyoruz.

Tarih: 29.01.2022

13:00-13:20 - Açılış konuşmaları, programın amacı, tanıtımı

13:20-14:00 - 1. Oturum: Kaynak nedir, çeşitleri nelerdir? Tehlikeleri nelerdir? / Dr.Rana Savlu

14:00-14:10 - Ara

14:10-14:50 - 2. Oturum: Kaynakta iş güvenliği, iş kazaları nelerdir? / Dr. Muharrem Çetin

14:50-15:00 - Ara

15:00-15:40 - 3. Oturum: Kaynakta ortam gözetimi nasıl yapılmalıdır? / Dr. Arif Müezzinoğlu

15:40-15:50 - Ara

15:50-16:30 - 4. Oturum: Kaynakta sağlık gözetimi nasıl yapılmalıdır? / Dr. Arif Müezzinoğlu

16:30-17:00 - Soru-cevap, programın değerlendirilmesi.

 

* TTB Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim Akreditasyon Kredilendirme Kurulu tarafından 2,5 STE/SMG kredisi ile akredite edilmiştir.

** Katılım belgesi verilecektir.

*** Kayıtlar için üye olunan tabip odaları üzerinden yapılacaktır. Kayıt için son tarih 25 Ocak 2022'dir.

**** Eğitim Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.