İSİH Kolu Toplantısı Ankara’da Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu Yürütme Kurulu toplantısı 13 Mayıs 2022, kol toplantısı ise 14 Mayıs 2022 tarihinde TTB’de yapıldı.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun ve Şanlıurfa tabip odalarından 19 temsilcinin katıldığı toplantının ilgili bölümlerine TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ve Merkez Konseyi üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da katılım sağladı.

İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasının ardından divan başkanlığına Dr. Cafer Şahin, başkan yardımcılığına Dr. Selçuk Çelik seçildi. Toplantıda üzerine tartışma yürütülen gündem başlıkları şöyle oldu:

  • Kol yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  • Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  • Önceliklerimiz ve önümüzdeki dönem planlaması
  • 29 Mayıs Ankara Mitingi
  • Alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar