İSİH Kol Toplantısı Kocaeli’de Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu toplantısı 18 Haziran 2022 tarihinde Kocaeli’de yapıldı. Toplantıya Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ tabip odalarından 23 temsilci katıldı.

Toplantı kapsamında ilk olarak Ford Otosan İşyeri Sağlık Birimi Merkezi’ne bir saha gezisi düzenlendi. Dr. Gürsel Gökmen’in “Yeni Bir İşçi Sağlığı Modeli, İşçi Sağlığında Çevik Dönüşüm ve Agile Çalışma Sistemi” ve “Ford Otosan’da Bütünsel Sağlık Yapılanması ve Wellbeing Çalışmaları” başlıklı sunumları sonrası atölye saha gezisi gerçekleştirildi.

Saha gezisinin ardından ise Kocaeli Tabip Odası’nda TTB İSİH Kolu toplandı. İSİH Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasının ardından divan başkanlığına Dr. Kenan Cibaroğulları, başkan yardımcılığına Dr. Selçuk Çelik seçildi.

Toplantıda üzerine tartışma yürütülen gündem başlıkları şöyle oldu:

  1. Kol yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  2. Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  3. Alanda yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar:
  • TTB İşyeri Hekimliği Asgari Ücreti,
  • Tabip odalarına üye olmayan işyeri hekimleri ile ilgili yapılacak çalışmalar,
  • 6331 Sayışı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 10. yıldönümünde yapılacak eylem ve etkinlikler,
  • İşyeri hekimleri eğitimleri.