TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu Toplantısına Katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu toplantısı 30 Ocak 2024 tarihinde bakanlıktaki Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Türk Tabipleri Birliği adına İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik katıldı.

Toplantıda Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği Ek-1 listesinde kullanılan kodlardaki değişiklik sebebiyle sınıflamaya yeni eklenen kodların tehlike sınıflarının belirlenmesi görüşüldü.