TTB İSİH Genişletilmiş Kol Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu genişletilmiş kol toplantısı, 2 Ağustos 2022 Salı günü çevrimiçi yapıldı. Toplantıya Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Manisa, Mardin, Muğla, Şanlıurfa ve Tekirdağ tabip odalarından 38 temsilci katıldı.

Kol Başkanı Dr. Metehan Akbulut’un açılış konuşmasının ardından TTB Merkez Konsey 2. Başkanı Dr. Ali İhsan Ökten’in “Gökyüzünde Çalışanlar” fotoğraf gösterisi sunusu izlendi. Ökten, sunu sonrası TTB gündemindeki konular ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı.

Kolaylaştırıcılığını Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik’in yaptığı toplantıda, aşağıdaki gündemler çerçevesinde ekonomik, özlük ve demokratik haklar için birlikte mücadele vurgusunun yapıldı:

  • TTB İSİH Kolu yürütmesinin çalışma raporunun sunulması
  • Komisyonların faaliyetlerinin aktarılması
  • İşyeri hekimleriyle yapılan toplantıların bilgilendirilmesi ve değerlendirilmesi
  • Kasım ayında yapılması planlanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı hazırlıkları
  • 50’nin altında işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerindeki işe giriş-periyodik muayeneler
  • Ek-2’nin anlamı, hukuki hak ve sorumluluklar
  • Önümüzdeki dönemin planlanması
  • Eylül ayında yapılması planlanan TTB İSİH Kolu toplantısının tarih ve gündemlerinin belirlenmesi