İşyeri Sağlık Birimleri İçin Aşılama Başvuru Örneği

Değerli işyeri hekimleri,

COVID-19 pandemisini sağlıklı bir şekilde atlatabilmemiz için yurttaşların sosyal ve maddi yönden tam olarak desteklendiği tedbirlerin hayata geçirilmesi ve yaygın şekilde hızlı bir aşılama yapılması gerektiğini savunmaktayız.

İşyeri sağlık birimlerinde, gerekli olanaklar sağlandığı takdirde koruyucu sağlık hizmetleri kapsamlı bir şekilde verilebilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile beraber işverenin iyi niyetine terkedilen; OSGB’ler vesilesiyle güvencesizliğin ve taşeronlaşmanın dayatıldığı işçi sağlığı alanında, meslektaşlarımız ve mesai arkadaşlarımız hâlâ büyük bir özveri ile koruyucu sağlık hizmetlerini yürütmeye çalışmaktadırlar.

Ekonomik çarkların mutlak suretle dönmeye zorlandığı pandemi döneminde yüzlerce meslektaşımızı ve emekçiyi kaybettik. COVID-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için gerekli yasal düzenlemeler hâlâ hayata geçirilmedi. Bu koşullar altında, sonunda yeterli miktarda aşıya kavuşmuş görünüyoruz. Tüm ülkede yaygın ve hızlı bir aşılama yapılmasına ihtiyacımız var.

Pandemi döneminde hastalığın yayılım merkezleri haline gelen işyerlerinde işçilerin aşıya daha kolay ulaşabilmeleri ve hızla aşılanmaları gerekmektedir. Bu sebeple il/ilçe sağlık müdürlükleri tarafından belirlenen aşılama için gerekli koşullara ve yeterli sağlık işgücüne sahip işyeri sağlık birimlerinde aşılama yapılabilir. İl/ilçe sağlık müdürlüklerine başvuru yapabilmeniz için aşağıdaki örnek yazıyı sizlerle paylaşıyoruz.

Önemli not: Yazı örneği aşılama için gerekli olanakların bulunduğu işyeri sağlık birimleri için hazırlanmıştır. Bu olanakların yeterli olmadığı işyerlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından gerekli olanaklar sağlanarak aşılama yapılabilir. Dolayısıyla il/ilçe sağlık müdürlüklerine bu şekilde de başvuru yapılabilir.

 

Yazı Örneği:

 

Sayın yetkili,

“XX” firmasında “x” işyeri hekimi ve xx “işyeri hemşiresi/sağlık memuru” olarak görev yapmaktayız. SGK’ya kayıtlı kişilere aşı hakkının tanımlanması sonrasında tüm çalışanlarımıza aşı hakkı tanımlanmıştır. Ancak çalışanlarımız e-nabız sistemindeki yoğunluk sebebiyle randevu alma konusunda sıkıntı yaşamakta, mesai saatlerinde işyerinde bulunmalarından ötürü ASM’lere aşı başvurusu yapamamakta ve hastanelere ulaşım konusunda sorun yaşayabilmektedirler.

Aşı uygulaması için işyerimizde gerekli koşullara sahip olmanın yanında; uygulama sonrasında düşük bir ihtimal de olsa yaşanabilecek bir alerjik reaksiyon durumunda gerekli müdahaleyi yapabilecek yeterli bilgi ve donanıma sahibiz. Sizlerden ricamız işyerinde bizler tarafından da çalışanlara aşı yapılabilmesidir. Bu uygulama, hastaneye olan başvuruları azaltacak ve meslektaşlarımızın üzerindeki iş yükünü de hafifletecektir.

İşyerinde COVID-19 aşılaması yapabilme durumumuzun tarafınızca değerlendirilmesini görüşlerinize sunuyoruz.

 

İşyeri Hekimlerinin:

Ad Soyad:

Unvan:

TC Kimlik No:

Telefon:

E-posta:

 

İşyeri Sağlık Personellerinin:

Ad Soyad:

Unvan:

TC Kimlik No:

Telefon:

E-posta: