6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı Hazırlıkları Devam Ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK),  Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) temsilcileri, “6331 Sayılı Yasanın 10. Yılında Türkiye’de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalıştayı” hazırlıkları için 4 Ağustos 2022 günü TTB’de bir araya geldi.

Toplantıda TTB adına İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Metehan Akbulut yer alırken; TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı da toplantının açılışına katılarak yürütülen çalışmalarda başarılar diledi.

Bir önceki toplantıda yapılan görev bölüşümleri çerçevesinde şu ana kadar yapılan hazırlıkların gözden geçirildiği toplantıda, çalıştayın 11-12 Kasım 2022 tarihlerinde Ankara İnşaat Mühendisleri Odası Kongre Kültür Merkezi Teoman Öztürk Salonu’nda düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Çalıştay hazırlıkları için bir sonraki toplantı 11 Ağustos 2022 Perşembe saat 14.oo’da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.