İSİH Kol Yürütmesi Antalya’da Toplandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kol Yürütmesi, TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve kol başkanı ve Antalya Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Metehan Akbulut’ın da katılımıyla 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde Antalya Tabip Odası'nın ev sahipliğinde toplandı. Toplantının ilk gününde işyeri hekimliği asgari ücret tarifesi, deprem bölgesinde yapılacak işçi sağlığı çalışmaları ve gelecek dönemin planlanmasına dair gündemler ele alındı.

Toplantının ikinci gününde ise oda üyesi işyeri hekimleri ile bir araya gelinerek işyeri hekimliği ve işçi sağlığı alanındaki sorunlar görüşüldü. Toplantıda, işyeri hekimleri tarafından tespit edilen sorunlar ve çözüm önerileri, kol yürütmesi tarafından kolun gündemine alınmak üzere not edildi.

Bir sonraki kol toplantısının tarihi ise 23 Aralık Cumartesi günü olarak belirlendi.