• 25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da yapıldı

  25. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) ev sahipliğinde, 7 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

 • XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul`da yapılacak

  XXV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İstanbul Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 07 Aralık 2019 Cumartesi günü İstanbul’da gerçekleştirilecek.

 • Çocuklara verilebilecek en güzel hediye aşıdır!

  Çocuklara verilebilecek en güzel hediye aşıdır!

 • Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı Yapıldı

  TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından 24 Mart 2019 tarihinde Ankara’da Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı yapıldı.

 • Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB/UEMS) Türkiye Temsilcileri

  Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB/UEMS) Türkiye Temsilcileri Listesi

 • UDEK-UYEK 19. Olağan Seçimli Genel Kurulu Yapıldı

  Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu (TTB-UDEK-UYEK) 19. Olağan Seçimli Genel Kurulu 09 Şubat 2019 tarihinde Ankara Tabip Odası Nevzat Eren Salonu’nda gerçekleştirildi.

 • TTB-UDEK (Seçimsiz) Genel Kurulu 22.12.2018 tarihinde yapıldı

  Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu`nun (TTB-UDEK) 39. (Seçimsiz) Genel Kurul toplantısı 22 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı.

 • XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Yapıldı

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) tarafından düzenlenen XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK), İzmir Tabip Odası ev sahipliğinde 8 Aralık 2018 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştiril

 • Tütün kontrolü ile ilgili gelişmelere ilişkin UDEK ve TTB görüşü

  Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi ve TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK), “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan “tütün kontrolü” ile ilgili düzenlemeye ili

 • XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İzmir’de Yapılacak

  XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDEK) tarafından İzmir Tabip Odası’nın ev sahipliğinde 08 Aralık 2018 Cumartesi günü İzmir’de gerçekleştirilecek.