Haber Arşivi

# Adı Tarih Detay
1 Bir hayalimiz var! 24.05.2018
2 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplandı 14.12.2017
3 TTB PHK toplandı 14.12.2017
4 Kol toplantısı yapıldı 14.12.2017
5 Birinci basamakta nöbet uygulaması ne ilk, ne son olacaktır! 14.12.2017
6 TTB PHK Yürütme Kurulu Planlı Toplantısı Kararları 14.12.2017
7 15 Şubat 2014 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı Yapıldı 14.12.2017
8 Birinci Basamak Hekimlerinin Meslek Eğitimi Güncel Değerlendirmeler 14.12.2017
9 Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı ile görüşme 14.12.2017
10 11 Ocak 2014 tarihinde PHK Yürütme Toplantısı TTB’de yapıldı 14.12.2017
11 7 Eylül 2013, PHK Yürütme Kurulu 14.12.2017
12 PHK YÜRÜTME KURULU 15 ARALIK TOPLANARAK GÜNDEMDEKİ KONULARI GÖRÜŞTÜ 14.12.2017
13 26.01.2013 Tarihli PHK Toplantısı 14.12.2017
14 30 MART 2013 PHK YÜRÜTME TOPLANTISI 14.12.2017
15 TTB PHK AİLE HEKİMLİĞİ SİSTEMİ DEĞRLENDİRMESİ 14.12.2017
16 TSM VE PHK DEĞERLENDİRMESİ 14.12.2017
17 6.Ulusal Temel Sağlık Hizmetleri Kongresi 14.12.2017
18 TTB GYK toplantısı yapıldı 14.12.2017
19 TTB Merkez Konseyi Kollar Toplantısı 14.12.2017
20 TTB Pratisyen Hekim Kolu Yürütme Kurulu Toplandı 14.12.2017
21 PRATİSYEN HEKİM KOLU TOPLANDI 14.12.2017
22 GÜZEL İZMİR SAĞLIK OCAKLARINI VERMEYECEK 14.12.2017
23 25 Mart 2007 Kol Toplantısı 14.12.2017