.......

.........
 
 
 

Ne Yapmalı?


Dr. Orhan Odabaşı*, Dr. R. Cenap Yıldırım**
* Asist.; S.B. Ankara Hastanesi Aile Hekimliği
** Yrd. Doç.; Kırıkkale Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AD.

Olay: Hemşire H. A. daha önce sözlü uyarılmasına karşın, çeşitli nedenler öne sürerek sağlık ocağındaki mesaisine geç gelmekte olup, son bir ay içerisinde iki kez çalışma saatlerinde görevi başında bulunamamıştır.

Olayın gerçekleştiği sabah ocağa hiçbir gerekçe belirtmeden iki saat geç gelmiş, sorumlu hekim sormasına karşın gecikme nedenini bile açıklama çabası göstermemiştir. Dosyasından üç yıllık memuriyeti olduğu, daha önce disiplin suçu işlemediği anlaşılan sağlık çalışanının diğer çalışanlar üzerinde de olumsuz etkiler yarattığı gözlenmiştir. Olay sağlık ocağı sorumlu hekimi Dr. N.H. tarafından aktarılmakta olup, yasal süreç sorgulanmaktadır.

Ne Yapmalı?

Devlet memurları, çalıştıkları süre boyunca hergün işyerlerinde bulunmalı ve imza cetveline imza atmak zorundadır. Bu imzalar, sabah işe gelindiğinde, öğlen ve akşam işten çıkarken atılmaktadır. Kurumun yetkilisi günlük olarak imza cetvelini incelemeli ve sağlık çalışanlarının işe gelip gelmediğini, ne zaman gelip gittiğini izlemelidir.

Dr. N.H. sağlık ocağında çalışan herkesin eşit olarak belli kurallara uyması gerektiğini düşünmeli ve bu kurallara uyulması konusunda çaba göstermelidir. Hemşire H.A.’nın mesaiye uyma konusundaki davranışlarını yukarıda belirtilen çerçevede incelemelidir.

Dr. N.H. öncelikle sağlık ocağındaki hizmetin yürütülmesinde çalışanlar arasında huzursuzluk yaratan bu olayın üzerine tarafsız olarak yaklaşmalıdır. Daha önce mesaiye düzenli gelmeyen ve uyarılan Hemşire H.A.'nın öncelikle mesaiye geldiği zamanları belirlemeli ve geldiği saatleri imza cetveline yazarak sorunun varlığını resmi olarak saptamalıdır.

Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller:

Madde 125 - (Değişik: 2670 - 12.5.1982) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A - Uyarma: Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır.
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmî belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek, ...

Hemşire H.A'nın sürekli olarak işe geç geldiği ve bunu bir alışkanlık edindiği saptandığından sağlık ocağı sorumlu hekimi Dr. N.H.’nin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125.maddesine göre soruşturma açması gerekmektedir.

Hemşire H.A.'nın sürekli olarak mesaiye geç geldiği, daha önce sözlü olarak uyarıldığı ve mesaiye geç geldiği günleri belgeleyen imza cetveli de eklenerek, bu tarihlerdeki işe geç gelme nedenlerini açıklamasını ve bu konudaki savunmasını 7 gün içinde vermesi gerekliliğini vurgulayan resmi bir yazı hazırlanarak ilgili kişiye tebliğ edilmelidir.

Hemşire H.A.'nın savunmasını vermesi için 7 gün beklenmeli ve bu süre sonunda savunması alınarak incelenmelidir. İlgili kişinin savunmasında belirttiği nedenlerin geçerli olup olmadığı araştırılmalıdır. Belirtilen nedenler haklı bulunur ise inceleme sona erdirilir ve Hemşire H.A.’ya incelemenin bittiği sözlü olarak iletilir. Eğer öne sürülen nedenler geçerli bir açıklama olarak kabul edilmezse Hemşire H.A.'ya Devlet Memurları Kanunu'nun 125 maddesinin A fıkrasının a ve b bendine göre uyarma cezası verilmeli ve bu karar ilgili kişiye resmi bir yazı ile tebliğ edilmelidir.

Hemşire H.A.'ya bir cezai işlem yapıldığı ve bu cezanın ilgili kişinin siciline işlenebilmesi için Sağlık Grup Başkanlığı'na resmi bir yazı ile yapılan inceleme ve sonucu hakkında bilgi verilmelidir.

....................................................