.......

.........
 
 
 

Tanısal Destek


Dr. Aykut Barut
Yrd. Doç.; Karaelmas Üniv. Tıp Fak. Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hast. ve Doğum AD

Pap Smear Alma Tekniği

Birinci basamak sağlık kurumlarında Pap smear alınabilmesi için uygun fiziksel alt yapı ve materyalin bulunması (jinekolojik inceleme masası, spekulumlar, ışık kaynağı, smear spatülü ya da tahta abeslang, lam ve fiksatif sprey) gereklidir. Smear örneklerinin incelenip - sonucunun geri bildirilebileceği uygun bir sevk sistemi (patolojik-sitolojik inceleme) ve smear sonucuna göre tedavi gerektiren olgularda tedavi olanaklarının düzenlenmesi gerekir.

Çizim 1: Servikal smear alma tekniği

* Materyal alınmadan önce, son 24 saat içerisinde vajinal tuşe ya da benzeri girişim yapılmamalı, ovül ya da vajinal krem uygulanmamalı, cinsel temasta bulunulmamalıdır. Smear menstrüel kanamanın olmadığı dönemde alınmalıdır.

* Başvuran kadın litotomi pozisyonunda jinekolojik inceleme masasına yatırılmalı.

* Spekulum serviksi çok iyi görebilecek bir biçimde yerleştirilmeli.

Çizim 2: Stolojik inceleme için materyalin alınacağı yerler.
* Spekulumu takarken kayganlaştırıcı maddeler kullanılmamalı, kayganlaştırıcı maddeler hücreleri bozabilir (gerekirse yalnızca su kullanılabilir).

* Squamo-kolumnar bileşke (junction) {transformasyon zone} örneklenmeli. Squamo kolumnar bileşke yerinden ve ektoserviksten hafifçe kazıyarak materyal toplanır. Bu işlem yapılırken spatül kendi ekseni etrafında 360° döndürülür.

* Alınan örnek ince bir biçimde lama yayılır. Lam üzerinde kabarık alanların kalmaması gerekir.

* Lam üzerine alınan sürüntü materyali hemen fikse edilmeli, havada kurutulmaya bırakılması hücreleri bozabilir.

Çizim 3: Serviks ve endoserviksten smear alınması.
Fiksasyon işlemi

- Sitolojik fiksatif sprey (ya da basit saç spreyi de olabilir),
- % 95'lik alkol ile yapılabilir.
* Bu biçimde hazırlanan smearlar 7 - 10 gün bozulmadan durabilir.
* Pelvik muayene ve Pap smear sonuçlarına göre üç kez ve daha fazla normal sonuç söz konusu ise incelemeler daha seyrek yapılabilir.
* Pap Smear %20-40 yanlış sonuç verebilir. Sürüntü materyalinde hücrelerin eksoserviksten, transisyonel zone'dan (squamo-kolumnar bileşke'den) alınması yalnış negatif sonuç oranını %5'den aza indirebilir.

Posterior forniksten alınan örneklerde yalnış negatif sonuç oranları yüksektir. Hatalı sonuçları en aza indirmek için sürüntü hemen fikse edilmelidir.

....................................................