PROF. DR. NUSRET FİŞEK'İN
KİTAPLAŞMAMIŞ YAZILARI - II

Ana-Çocuk Sağlığı, Nüfus Sorunları ve Aile Planlaması

 

      Geçtiğimiz yıl hocamız Prof.Dr.Nusret Fişek’in yazılarından oluşan Sağlık Yönetimi kitap haline getirilmiş ve yayınlanmıştı.

      Bu yıl da benzer biçimde ana-çocuk sağlığı, nüfus sorunları ve aile planlaması ile ilgili yazılar yine Prof.Dr. Rahmi Dirican tarafından kitaplaştırıldı. Değerli Hocamız Prof.Dr.Nusret Fişek’i saygıyla anarken bu yayını hazırlayan Prof.Dirican’a da teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi
1998

 

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

BARIŞ, DEMOKRASİ ve SAĞLIK

TÜRKİYE'DE ANA VE ÇOCUK SAĞLIĞI SORUNU

ÇOCUK SAĞLIĞI YÖNÜNDEN SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÖRGÜTLENMESİ VE YÖNETİMİ

KÖYLERDE SAĞLIK HIZMETLERİ

YİNE ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE

ÇOCUKLARI BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUMADA İMMÜNİZASYON VE DEĞERİ

TÜRKİYE’DE ÇOCUK İMMÜNİZASYONU

AŞILAMA: SÜREKLİ BİR HİZMET

PEDİATRİDE KEMOPROFİLAKSİ

KORUYUCU HEKİMLİKTE İLAÇLARDAN YARARLANMA

FARKINA VARILMAYAN SAĞLIK SORUNU: ÇOCUKLARDA PNÖMONİ ÖLÜMLERİ

AİLEDE ÇOCUK SAYISININ ÇOCUK SAĞLIĞI VE İŞÇİ REFAHI ÜZERİNE ETKİSİ

SAĞLIK HİZMET ARAŞTIRMALARINDA DEMOGRAFİNİN YERİ

DÜNYADA NÜFUS SORUNU

DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE NÜFUS SORUNU

SAĞLIK, NÜFUS VE ÇEVRE

EKONOMİK KALKINMA, NÜFUS VE HUKUK

AŞIRI DOĞURGANLIK VE SAĞLIK

TÜRKİYE NÜFUS ARAŞTIRMASININ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUS ARAŞTIRMALARI

1985 NÜFUS SAYIMININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

ÇOCUK DÜŞÜRMENİN SOSYAL YÖNÜ

ÇOCUK DÜŞÜRMENİN ÖNLENMESİ KONUSUNDA BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE’DE NÜFUS SORUNLARININ ELE ALINIŞ TARZI VE PLANLAR

TÜRKIYE'DE NÜFUS PLANLAMASI ÇALIŞMALARI

NÜFUS PLANLAMASINDA HÜKÜMETLERİN SORUMLULUĞU

TÜRKİYE’DE NÜFUS PLANLAMASI

TÜRKİYE'DE AİLE PLANLAMASI PROGRAM STRATEJİSİ

TÜRKİYE’DE GEBELİĞİ ÖNLEMEK İÇİN AİLELERİN KULLANDIKLARI YÖNTEMLER

TÜRKİYE'DE DOĞURGANLIK, ÇOCUK DÜŞÜRME VE GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEM KULLANMA ARASINDA İLİŞKİLER

TÜRKİYE'DE AŞIRI DOĞURGANLIK VE KULLANILAN GEBELİĞİ ÖNLEYİCİ YÖNTEMLER

STERİLİZASYON: EN SIK KULLANILAN GEBELİĞİ ÖNLEME YÖNTEMİ

 

ANA SAYFA