HAKKINDA

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İnfodemi Mücadelesi ve Yönetimi (İMvY) Çalışma Grubu (ÇG) Türkiye’de ve dünyada infodemi mücadelesine katkı sağlamak amacıyla TTB Merkez Konseyi (TTB-MK) inisiyatifi ile kurulmuştur.

Çalışma grubu üyeleri; TTB Merkez Konsey temsilci üyesi, TTB-UDEK temsilcisi, TTB medya temsilcisi, TTB Halk Sağlığı Kolu temsilcisi, Tabip Odası temsilcilerinin yanı sıra, çalışma grubunun çalışmalarına katkı sunabilecek TTB’nin kurumsal yapısı içinden ve/veya dışından belirlenen kişilerden oluşur.

Çalışma grubu çalışmalarını interdisipliner bir bakış açısıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla kurum içi ve dışı iş birlikleri ÇG açısından önemsenmektedir ve önceliklidir. Çalışma grubu, sürdürdüğü sistematik ve çalışmaları sırasında gerekli görülen durumlarda farklı kişi ve kurumların görüşlerine de başvurabilir.

Çalışma grubunun amaçları arasında bilgi ve belge üretimi, kurs, vb. eğitim etkinlikleri, konferans, webinar, sempozyum, vb. bilimsel etkinlikler, toplum için farkındalık çalışmaları, hekimler için farkındalık çalışmaları yer almaktadır.