Asistan Hekimlerden Nöbet Ertesi İzin Hakkında İmza İstenmesine Dair

Nöbet ertesi izin kullanabilmek için asistan hekimlerden olumlu ya da olumsuz görüşünü belirtmesi konusunda zorla imza istendiği bilgisi birçok anabilim dalından meslektaşlarımız tarafından tarafımıza iletiliyor. Nöbet ertesi izin kullanmak istediklerine dair imza verdiklerinde klinikte işleyiş sorunu olacağı, eğitimde aksama yaşanacağı gibi bahaneler ile asistan hekimlerden izin kullanmak istemediklerine dair imza alınmaya çalışılıyor.

Yasal bir hakkı kullandırtmak için imzaya ihtiyaç yoktur. Sorun asistan hekimlerin üzerine yıkılamaz. Üçüncü basamağın plansız yoğunluğunu asistan hekimler üzerinden planlayamazsınız. Özel hastaların yükünü asistana yüklememek, eğitimi planlamak, vakit ayırmak, eşit iş dağılımı yapmak öğretim üyelerinin, yönetiminin sorumluluğudur. Yöneticiler ekonomik nedenlerden dolayı nöbet ertesi izin kullanmak istemeyen asistanlara dilekçe imzalatarak bu sorumluluktan kaçamaz. Asistan hekimler bu konuda dilekçe yazmak ya da belge imzalamak zorunda değildir.

Bakanlık ve YÖK daha ne kadar sorunlardan bihaber gibi davranmaya devam edecek? Bakanlık hiçbir inisiyatife, keyfi uygulamaya yer bırakmadan nöbet ertesi izin hakkının kullanılmasını sağlamalı ya da görev için oturduğu koltukları bırakmalıdır. Asistan hekimler olarak önümüze getirilen adaletsiz seçimleri ve imza metinlerini reddediyoruz! Bu kurumlara eğitim almak için geldik, hiçbir bahane üretilmeden yasal haklarımızdan yararlanarak, nitelikli eğitim alma hakkımızı istiyoruz!

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu