Bozuk Yolda Yürünmez; Onarmaya İhtiyaç Var

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı açıklama bizler açısından şaşırtıcı olmamıştır. Çalışma şartlarımızda hiçbir düzenleme yapılmaması ve iktidar tarihi boyunca hakkımızda söylenen sözler, iktidarın hekimlere bakış açısını fazlasıyla açığa çıkarmıştır. Birliğimizin yıllardır karşısında durduğu sağlıkta dönüşüm projesinin getirdiği yıkımı biz asistan hekimlerin ve genç mezun hekimlerin üzerinden çözüleceği sözleri hayalden öteye gidemez. Çözüm arayışında genç hekimleri köle, sistemin krizine karşı istihdam olarak gören cumhurbaşkanının asistanlık hakkında bilgisi olmadığı açıktır. Bizler, olduğumuz kurumlarda eğitim almak için varız, hekim açığını kapatmak için değil. Bu açıklama bugün yurtdışına en çok gidenlerin ise yeni mezun ya da asistan hekimlerin olduğundan bihaber yapılmıştır.

Eylemlerin salt ekonomik olduğu iddiası ekim ayından itibaren içinde olduğumuz eylem sürecinde yurttaşların verdiği destek, hastalarımız ile yan yana sağlığın krizini açığa koyuşumuzdan duyulan rahatsızlıktandır. Ayrıca içinde bulunduğumuz ekonomik krizde her meslek grubunun geçinme sorunu varken, bizzat cumhurbaşkanı tarafından yoksulluk sınırı altında olan gelir gerçekliğimiz dillendirilmişken, emeğimizin karşılığı olan insanca yaşanabilir ücret talep etmekte bir beis göremiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar “Asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz” dese de hocalarımızın, uzmanlarımızın bir bir kamudan istifa ettiği, kışkırttığınız sağlık talebine yanıt olmaya çalışmaktan eğitim alamadığımız, 36 saat sonrasında yaşamlarımızdan olduğumuz, hem işyerlerinde hem de ekranlarda sağlıkta şiddete maruz kaldığımız bir ortamda yola bizimle devam edemezsiniz. Bozuk yolda yürüyemeyiz. Ancak bizler bu topraklarda hekimlik yapmak için beyaz önlüğü giyenler, hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız, bu yolu düzeltmeye, mesleki onurumuzla, halk sağlığını önceleyen bir sağlık sistemi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu