Eylemlerimizin Meşruluğu Sorgulanamaz

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde asistan hekim olarak görev yapan kol üyemiz ve hastane temsilcimiz Dr. Tahsin Çınar’a çalıştığı bölümdeki meslektaşının şiddet görmesi sonrası asistan hekimlerin yaptığı eylem ve ülke çapında yapılan 15 Haziran görev eylemine katılması nedeniyle dekanlık tarafından soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın açılış nedeninden, soruşturma yazısına kadar hukuksuzluk içeren bu müdahaleyi kabul etmiyoruz. 

Meslektaşımıza iletilen yazıda “kaos ve infial yaratmaya çalışma”, “izinsiz olaylara öncülük etme” ifadeleri ise yürütülecek soruşturmanın keyfiliğini ve hukuksuzluğunu göstermektedir. Tüm ülke çapında yapılan eylemler sonrası hedef seçilerek bazı hekimlere açılan soruşturmalarla korkutma, yıldırma ve hekim hareketini bölme çabaları boşunadır. Hastane temsilcisi olan arkadaşımıza açılan soruşturma yüzbinlerce hekime açılmıştır. Soruşturma derhal geri çekilmelidir. Hukuksuzlukla tüm alanlarda mücadelemize devam edeceğiz.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu