Asistan Hekim Özlük Haklarında Ayrım Kabul Edilemez

Asistan hekimler olarak nöbet ertesi izin hakkı, nitelikli uzmanlık eğitimi, güvenli çalışma ortamı ve insanca yaşayabileceğimiz ücret artışı için uzun zamandır mücadele ediyoruz.

Yoksulluk sınırının altında kalan maaşları ile kira ödemekte dahi zorlanmaya başlayan asistan hekimler; Ekim 2021’de başlayan “Emek Bizim, Söz Bizim” süreci ile eylemliliğini artırdı. Verdiğimiz haklı mücadele, ekonomik krizin daha da derinleşmesiyle kayıtsız kalınamayacak bir boyuta ulaştı. 12 Ağustos 2022’de Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlandı.

Sağlık Bakanı yönetmeliği "Beyaz Reform" olarak adlandırarak “Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak” açıklamasını yaptı. "Beyaz Reform"un günlük tercümesinde, emekliliğe yansıyan tek ödeme yerine performans dayatmasına devam edildiği; yönetmelikten üniversite hastanelerinde görevli asistan hekimlerin yararlanamadığı görüldü. Fahrettin Koca’nın “Carpe Diem” sözüyle 15 Ağustos’u bekleyen üniversite asistanları, taban ek ödemeden yararlanamadıklarını gördü. Vakıf üniversitesi asistanları ise diğer asistan arkadaşlarının yararlandığı enflasyon maaş farkından dahi yararlanamadan, vakıf üniversitelerinin insafına kalmış maaşlarıyla geçinmeye çalışıyor. Yabancı uyruklu asistan hekimler asgari ücretin de altında sefalet ücretleri ile hayatlarını devam ettirmeye çabalıyor.

Asistan hekim özlük hakları arasında eğitim ve araştırma hastanesi/ devlet üniversitesi / vakıf üniversitesi ayrımı kabul edilebilir değildir. Bir an önce düzenleme yapılarak bütün asistan hekimlerin eşit haklardan yararlanması sağlanmalıdır.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu