Plansız Atamaların Sonucu Hekimlere Fatura Edilemez

Sağlık Bakanlığı adına üniversite kadrolarında yaşanan sorunların nedeni altyapısı hazırlanmadan yapılan kontenjan artışlarıdır. Ne yazık ki önümüzdeki süreçlerde çok daha büyük sorunların yaşanacağını öngörmek hiç de zor değildir. Sağlık Bakanlığı’nı ÇKYS'ye düşen hekimlerin mağdur olmaması için göreve davet ediyoruz. Günü kurtarmak adına attığınız adımlar konusunda daha önce de uyarmıştık, tekrar uyarıyoruz.

Tüm bunlara ek attığınız plansız adımların hekimlere fatura edilmesi kabul edilemez. Resmi bir kurumca hekimlerin usulsüz rapor almaya yönlendirilmesi başlı başına suç teşkil eder, bunu kabul edilemez buluyoruz. Hekimler mağdur edilmeden gereği acilen yapılmalıdır.

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu