Uzmanlık Öğrencilerinin Karşılaştığı Sorunlar ile Öneriler TUK’a İletildi

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu uzmanlık öğrencilerinin karşılaştıkları sorunları ve önerilerimizi raporlaştırarak 19 Aralık 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK) Başkanlığı’na iletti.

Kol, “Başvurunun toplantı gündemine alınmasının ardından TUK temsilcisi Dr. Orhan Odabaşı’nın önerisi ile oluşturulan çalışma grubunun yapacağı değerlendirmeleri çok kıymetli bulduğumuzu ve takipçisi olacağımızı, TUK tarafından uzmanlık eğitimimizde pandemi sürecinde daha da artan sorunlara dair somut adımlar beklediğimizi bildiririz” ifadeleriyle taleplerini dile getirdi.

Başvurumuz için tıklayın.