Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kol Toplantısı Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu toplantısı 11 Aralık 2022 tarihinde İstanbul Tabip Odası ev sahipliğinde yapıldı. Toplantıya TTB Merkez Konseyi üyesi Dr. Karer Yurtdaş katıldı.

Toplantıda kol yürütmesi adına Dr. Fatma Naime Kırlı yürütme aktarımını yaparken İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Şanlıurfa ve Van illerinden katılan temsilciler yerel aktarımlarını paylaştı. Aktarımlarda nöbet ertesi izin hakkı ve eğitim sorunlarında son durum ve ek ödeme yönetmeliği, ek randevular ve fazladan mesainin asistan hekimlere yansımaları, kontenjan artışları hakkında bilgi verildi. Nöbet ertesi izin hakkını vermeyen bölümlerin hala mevcut olması nedeniyle bu konuda planlama yapıldı. Ek ödeme meselesinde başta vakıf üniversitesinde olan ve yabancı uyruklu uzmanlık öğrencilerinin düzenlemeden yararlanamadığı, üniversiteler ve eğitim araştırma hastaneleri arasında da eşitsizliklerin devam ettiği bilgisi verildi.

İkinci gündemde gelecek sürecin planlaması yapılırken güvenlik soruşturmaları nedeniyle uzun süre göreve başlayamayan ya da hukuksuzca ihraç edilen uzmanlık öğrencileri ile iletişime geçilmesi, TUS kontenjanları hakkında Merkez Konseyi ile ortak çalışma yürütülmesi, beyaz reform diye sunulan gelişmelerin uzmanlık öğrencilerine yansımalarının raporlaştırılması, uzmanlık öğrencilerinin hukuki sorumlulukları hakkında bir panel düzenlenmesi, Asistan Hekimin Hakları Var kitapçığının son düzenlemeler ile revize edilmesi kararları alındı.

Üçüncü gündemde TTB Merkez Konsey üyesi Dr. Karer Yurtdaş tarafından TTB’ye yönelik saldırılar ve Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın tutukluluğu hakkında aktarım yapıldı. Katılımcıların değerlendirmeleri ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın 23 Aralık’ta görülecek davasına katılım sağlanması kararı alındı.

Özellikle asistan hekimlerin örgütlenme sorunlarının nedenleri üzerine de değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda her ilden temsilcilere ulaşma, komisyonu olmayan iller ile iletişim kurarak örgütlenmeyi güçlendirme kararı alınırken, bir sonraki toplantının Şubat ayında online yapılmasına karar verildi.

İlgili tüm üyelerimizi Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu'nda örgütlenmeye, oda komisyonlarını güçlendirmeye ve birlikte üretmeye davet ediyoruz.