Asistan Hekimlere…

Birliğimizin “Emek Bizim Söz Bizim” diyerek başlattığı mücadele programında hem Beyaz Yürüyüş ve Beyaz Forum’a hem de 15 Aralık günü G(ö)REV eylemine güçlü bir genç hekim katılımı oldu. Bu topraklarda hekimlik yapmak için umut var diyerek çağrı yapılan eylemlere genç hekimler yanıt verdi ve umut genç hekimlerin kararlılığı ile filizlendi. Hocaların, dekanların baskılarına rağmen genç hekimler meslek onurları için itirazını yükseltti. Ve gördük ki her fırsatta eleştirilen kuşağımız yine dönüştürücü güç oldu.

Türk Tabipleri Birliği her zaman olduğu gibi vaktinde ve en doğru eylem kararları ile örgütlülüğün önemini gösterdi. Toplumdan gelen destek örgütümüzün sağlık sistemindeki çöküşü ifşa etmesinin, halk sağlığından yana olmasının sonucudur. Bu denli yüksek katılım, tabip odalarımızın ülkenin dört bir yanında G(ö)REV eylemini örgütlemesinin, hekimlerin Birliğimizin kararı sonrası güven duymasının, meslek örgütünün manevi ve hukuki her türlü desteğini hissetmesinin sonucudur.

Elbette bu bir uyarı eylemiydi. Haklarımızı alana kadar eylemlerimizin devam edeceğinden kimsenin kuşkusu olmasın. Şimdi bizlere düşen tabip odalarımızda, komisyonlarımızda örgütlenmek, oda yöneticilerimiz kadar sürece emek harcamak, birlikte üretmektir.

Gün “birlikte güçlüyüz”ü göstermenin; geleceğimize, önlüğümüzün beyazına sahip çıkmanın günüdür.

Unutmayalım istifa etmesi, ülkeyi bırakması gerekenler biz genç hekimler değil, yönetemeyenlerdir!

Emek Bizim Söz Bizim!

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu