SÜ Tıp Fakültesi’nde Haklarını Arayan Asistan Hekimlerin Yanındayız

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda rutin işleyişin düzensizliği, keyfi uygulamalar ve eğitim verilmemesi nedeniyle itirazda bulunan asistan hekimlere, olumsuz kanaat sonucu ‘yetersizlik’ verilmiş, hakkını arayan asistan hekimler susturulmaya çalışılmıştır.

Asistan hekim arkadaşlarımız, dilekçe yoluyla kendilerine “yetersizlik” verilmesinin gerekçesini öğrenmeyi talep etmiş, ancak; bu talepleri reddedilmiştir.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nca yapılan bu usulsüz uygulama, Dekanlık tarafından görmezden gelinmiş ve öğretim üyeleri korunarak olayın üstü kapatılmaya çalışılmıştır. Bunun üzerine asistan hekim arkadaşlarımız Tıpta Uzmanlık Kurulu’na gerekli resmi başvuruları yapmış ve itiraz etmiştir. Anabilim dalı 21 Temmuz 2023 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından denetlenmiş, öğretim üyeleri ve araştırma görevlerinin konuyla alakalı görüş ve ifadeleri alınmıştır. Denetim sonrasında daha iyi bir eğitim almak için haklarını savunan asistan hekimler, kurumdan gönderilmekle tehdit edilmiş ve asistan hekim arkadaşlarımız, klinikteki mobbing düzeyinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı yönündeki şikâyetlerini tarafımıza iletmiştir.

Daha iyi bir eğitim almak için mücadele eden arkadaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen baskıları kınıyoruz. Asistan hekim arkadaşlarımıza hukuki destek sağlayacak, sürecin takipçisi olacağız.

Türk Tabipleri Birliği
Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu