TUK’tan Asistan Hekimler İçin Yeni Kararlar

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu pandemi sürecinde tespit ettiği sorunları gerek yazılı olarak gerekse TTB temsilcisi aracılığıyla Tıpta Uzmanlık Kurulu’na (TUK) iletmiştir. TUK, mevcut başvurular sonrasında taleplerimizi tam olarak karşılamayan ancak olumlu değerlendirilebilecek kararlar almıştır. Kararlar, Sağlık Bakanlığı tarafından uzmanlık eğitimi verilen kurumlara iletilmiştir. TTB Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu olarak taleplerimizin takipçisi olduğumuzu belirtir, eğitim ve özlük haklarımız için meslektaşlarımızı bir arada olmaya çağırırız.

Alınan karalar şöyledir:

  • Pandemi görevlendirmesi yapılan öğrencilere bu sürede kendi kliniklerinde nöbet tutturulmaması. Bu kararla sağlık emekçilerinin hem kendi kliniklerinde hem de pandemi alanlarında aynı zamanda çalıştırılmasının önüne geçilmiştir.

 

  • Pandemi görevlendirmelerinin hakkaniyetli yapılması. İmkânlar dahilinde eğiticilerin görevlendirilen uzmanlık öğrencilerinin yanında bulunması. Bu kararla meslektaşlarımız arasındaki kıdem ayrımının sonra ermesinin ve eğiticilerin, eğitim alan meslektaşlarımızın yanında olmasının önü açılmıştır.

 

  • Pandemi nedeniyle eğitim süresi uzatılacak öğrencinin ihtiyaçları, uzatılacak süre içinde verilmesi planlanan eğitim ya da yapılması gereken rotasyonların neler olduğu hususunun, akademik kurulca her öğrenci için ayrı ayrı önceden değerlendirilmesi. Bu kararla, eğitim süresinin pandemi görevlendirmeleri nedeniyle altı ay uzatılabileceği yetkisinin eğitim sorumlularınca kötüye kullanılmasının önüne geçilmiştir. Böylece asistanların uzatılan sürede yalnızca işgücü olarak kullanılacağı kaygıları giderilmeye çalışılmıştır.

Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu’nun “eğitim süresinin uzatılmasında öğrencinin söz hakkı” talebi TUK’un kararlarında yer almamıştır. Yine de bu kararlarla akademik kurulca önceden yapılacak net değerlendirmeyle keyfi uzatmaların önüne geçilebilecektir. Uzmanlık öğrencilerine süre uzatmaya neden gerek duyulduğu, uzatılacak sürede hangi eksiklerin kapatılacağı tebliğ edilmelidir. Aksi halde TUK tarafından birimlere iletilen bu karar asistanlar tarafında akademik kurula sunulmalıdır.

Uzmanlık öğrencileri, eğitim aldığı birimlerden/bölümlerden ilgili yazıyı temin edebilirler.

Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği yazı için tıklayın.