Dr. Özlem Yağdıran Görevine İade Edildi

Giresun'da açığa alınan Dr. Özlem Yağdıran görevine iade edilmiştir. Dr. Özlem Yağdıran'a görevinde başarılar diler, şiddetin olmadığı bir sağlık ortamı için mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi