Mardin Tabip Odası Şiddete Karşı Basın Açıklaması Yaptı

BASINA VE KAMUOYUNA

10 Ağustos 2012 Cuma günü saat 17.00 mesai bitiminde ASM’ye başvuran şahsın, işlemlerinin burada değil de TSM’de yaptırması gerektiğini hatırlatan Kızıltepe İlçesi Aile Sağlığı Merkezin de görev yapan Dr Ramazan BUĞDAY arkadaşımız, şahsın ve yakınlarının saldırısına maruz kalmıştır. Arkadaşımız görevi olmadığı halde, gerekli danışmanlık ve yönlendirmeyi yapmaya çalışmış ama yine de kendince hemen orada işlemleri sonuçlanmamış olması saldırı gerekçesi olabilmekte.

Neredeyse rutin hale gelen sağlık çalışanlarına saldırı haberleri artık bizler tarafından da kanıksanmış duruma getiriliyoruz. Sağlık sisteminin tüm olumsuzluklarının günah keçisi olarak gösterilen hekimler, sağlık çalışanları ile sağlık sunumundan istenilen düzeyde faydalanamayan vatandaş karşı karşıya getirilmek isteniyor. Aile Hekimliği uygulamasındaki aksaklıklar ve Aile Hekimlerine yüklenen 4 000 nüfusun sorumluluğu yetmezmiş gibi, bölge dışından gelen yoğun misafir hasta ve Aile Hekimi Pozisyon eksikliğine bağlı fazla nüfusun hizmet taleplerinin muhatabı doktorlar değildir. “Ben istediğiniz hizmetin çözümünde muhatabı değilim, varsa hastanız bakayım, ama kalıcı çözüm için yöneticilere gitmeniz gerek, işinizin görülmüyor olması sistemin eksikliklerinden kaynaklanmakta” diyen her meslektaşımız hakarete, saldırıya uğramaktadır. Çünkü Siyasi İrade kendi beceriksizliğinin faturasını sağlık çalışanlarına kesmekte, her gün aslında ne kadar mükemmel bir sistem yarattıklarının palavrası ile kitleleri uyuturken, çıkan problemlerin kaynağını da biz iyi niyetli olmayan sağlık çalışanları olarak göstermektedir.

Her gün yeni bir iş yükü tanımı ile bunaltılan hekimlere en son darbe Aile Hekimlerine Sağlık kuruluşlarında nöbet tutturulması sistemi getiriliyor. Yani artık Aile Hekiminiz akşama kadar çalışıp, akşam hastanelerde sabaha kadar nöbet tutacak ve ertesi gün gelip sizlere tekrar hizmet vermek zorunda bırakılacak. Bu koşullarda tabii hakkınız olan nitelikli sağlık hizmetini üretmesi beklenmekte. AKP’nin sizler için hazırlamış olduğu nitelikli sağlık sunumu hizmeti 48 saat çalışamayan tembel doktor ve sağlık çalışanları yüzünden aksayacak ve nitelikli bir sağlık hizmeti alamayacaksınız. Ve çözüm olarak, sistemin yarattığı güvensizlik ortamında kendi çözümünü kendi yaratmak, hak alma yöntemi olarak, kendi hukukunu kendi yaratmak yöntemi gereği sizler sağlık çalışanları ile karşı karşıya geleceksiniz. Oysa avazımız çıktığı kadar yine bağırmaya çalışacağız, bu aksaklık ve çürümüşlüğün sorumlusu biz değiliz. Sistem hizmet sunumunu piyasalaştırdığında biz sunumu piyasa koşullarına göre sunmak zorundayız. Bu tercih bizim tercihimiz değil ve tüm gücümüzle ve her fırsatta halkımızı bu konuda uyarmaya devam edeceğiz. Ta suyumuza kadar metalaştıran sistem, piyasalaştırdığı sağlık hizmetlerinden maksimum kar hırsı ile sermaye holdinglerini daha da zenginleştirmenin yollarını aramakta. Dolayısı ile nitelikli sağlık sunumundan faydalanamamanızın tek sorumlusu AKP hükümeti ve onun yürüttüğü piyasacı sağlık sistemidir.

Hükümetin yürüttüğü hürmetsiz yaklaşım ve hekimliği itibarsızlaştırma politikası sağlık alanında uygulanan şiddette somutlanmaktadır. Kuşkusuz Türkiye’de her alanda şiddet artmıştır ve gerekçesi sağlık alanı için de geçerli olduğu gibi- uygulanan politikalardır. En başta da piyasacı sağlık sisteminin kendi doğası gereğidir. Talan ve soyguna dayalı, rantçı sistem; az ve ucuz iş gücü ile çok hizmet hedefleyip, kâr odaklı çalıştığı için, sonuç olarak yüksek beklenti içinde hastanın memnuniyetsizliği şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bize yönelen her şiddet olayının yegane sorumlusu siyasi irade, yani AKP’dir.13.08.2012

MARDİN TABİP ODASI