pandemi ile ilgili gerçekler ve süreç yönetimi

altTTB Pandemik İnfluenza A H1N1v Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu (TTB-PandemİK) 9 Mart 2010 tarihinde İstanbul'da yaptığı değerlendirme toplantısının ardından bir de basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında "pandemi ile ilgili gerçekler ve süreç yönetimi"ne ilişkin tespitler aktarıldı. TTB PandemİK, Sağlık Bakanlığı'nın sağlıklı verileri düzenli ve değerlendirmeye açık bir biçimde kamuoyuna sunmaktan kaçındığına ve hastalığın ülkemizdeki epidemiyolojik durumu ile ilgili yeterli bilimsel veri sunmadığına dikkat çekti. 

TTB PandemİK BASIN AÇIKLAMASI

09/03/2010,İstanbul

PANDEMİ İLE İLGİLİ GERÇEKLER VE SÜREÇ YÖNETİMİ

Türk Tabipleri Birliği, Kasım 2009’da Pandemik İnfluenza A H1N1v (Domuz Gribi) Bilimsel Danışma ve İzleme Kurulu oluşturmuştur. Kurulun amacı halkımızın influenza salgınından en az zararla çıkabilmesi için salgının doğru yönetilmesine destek olmaktır. Bu amaçla İnfluenza Pandemisi ile ilgili yaşanan süreci yakından izledik, salgın süreciyle ilgili olarak kamuoyu ve hekimlerimize yönelik düzenli bilgilendirme çalışmaları yürüttük.

Kurulumuz topluma ve sağlık ekiplerine yönelik olarak, güncel, bilimsel, yansız ve güvenilir bir bilgi kaynağı olmayı amaçlamıştır. Gürültü ve bazen kirlilik içinde gözden kaybolan gerçekleri netleştirmek, riskleri öngörmek, alınması gereken önlemleri gündeme taşımak gibi işlevleri üstlenmeye çalışmıştır.

Bu aşamada da süreci genel olarak değerlendirmek ve gelecek perspektifi içinde toplum ve kurumlar olarak çıkarılması gereken dersleri netleştirmek ve bu çerçevedeki önerilerimizi sunmak için karşınızdayız.

Aşağıdaki bazı başlıklar altında görüş ve değerlendirmelerimizi dikkatinize sunuyoruz:

PANDEMİ GERÇEKLERİ
H1N1 virüsü yeni bir virüs müydü?

Evet, tüm dünyada hızlı bir salgına dönüşen “domuz gribi virüsü,” bilimsel adıyla “Pandemik H1N1/09” yeni bir virüstür. Bu virüs, 3 farklı canlı türünde (insan, kuş ve domuz) görülen influenza (grip) virüslerinin harmanlanması ile ortaya çıkmıştır. Özetle, toplumun daha önce karşılaşmadığı ve bu nedenle duyarlı olduğu yeni bir virüsten söz edilmektedir.

Pandemik grip gereğinden fazla önemsenmiş hafif bir enfeksiyon mudur?

Hayır; “pandemi” tanımı gereği küresel düzeyde önemli bir sağlık sorunudur; önemi ölçüsünde ele alınmıştır. Salgının şu an için hafif seyretmesi sorunun temel niteliğini ve önemini değiştirmez.

Pandemik grip ile ilgili bazı gerçekleri gözden geçirmek istersek:

         Şu ana kadar hastalık genelde orta ve hafif ağırlıkta geçirilmiştir.

         Pandemik H1N1 daha çok çocukları, gençleri ve genç yetişkinleri hedef almıştır.

         Oldukça yüksek bir oranda hiçbir sağlık sorunu olmayan genç insanları ölüme sürüklemiştir. Ülkemiz için bu oran yaklaşık %35 olarak verilmektedir.

         Ölümler arasında sağlıklı gebelerin yer alması ayrıca dikkat çekicidir. Bu süreçte zatürreden ölen gebelerin sayısı 10 kat artmıştır.

         Mevsimsel grip toplumun %5 ila 10‘luk kesimini ilgilendirirken; pandemik grip neredeyse her 3 kişiden 1’ini hedef alan, yani neredeyse her aileye en az bir kez uğrayan bir hastalıktır.