YUSUF ÖZERTÜRK BAŞTA DİLEK ARGON OLMAK ÜZERE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİ VE İSTİFA ETMELİDİR (İSTANBUL TABİP ODASI))

YUSUF ÖZERTÜRK BAŞTA DİLEK ARGON OLMAK ÜZERE TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLEMELİ VE İSTİFA ETMELİDİR

15 Ocak 2009. Dr. Dilek Argon. 20 Yıllık Doktor. Hematoloji Uzmanı. Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yusuf Özertürk tarafından bilinçli bir saldırganlıkla dövüldü.

Toplumun şiddet sarmalına itildiği ve şiddetin her alanda meşrulaştırılıp, sonra tartışmakla sohbet konusuna indirgendiği

günümüzde hastanelerimizde şiddetin meşrulaşmasına izin vermeyeceğiz.

Yusuf Özertürk bir an önce başta Dilek Argon olmak üzere tüm sağlık çalışanlarından özür dilemeli ve istifa etmelidir. Saldırganlığını meşrulaştırmak için dövdüğü meslektaşımızın aleyhinde başlattığı karalama kampanyasından utanç duyduğunu topluma deklare etmelidir.

Yukarıdaki istemlerimiz gerçekleşene kadar kampanyamız sürecektir.

İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu