BAŞHEKİM’İN YAŞANANLARIN SORUMLUSU OLARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF GÖSTERMESİNİ KINIYORUZ (İSTANBUL TABİP ODASI)

VAKIF GUREBA HASTANESİ’NDE YAŞANAN SORUNLAR SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KÖLE YAPAN, HASTALARI MAĞDUR EDEN SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI’NIN SONUÇLARIDIR

BAŞHEKİM’İN YAŞANANLARIN SORUMLUSU OLARAK SAĞLIK ÇALIŞANLARINI HEDEF GÖSTERMESİNİ KINIYORUZ

(30.04.2009)
Değerli Basın emekçileri,

Bilindiği gibi, 10 Nisan 2009 tarihinde Vakıf Gureba Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde bir meslektaşımız hasta yakınlarının şiddetine maruz kalarak yaralanmıştır. Yaşanan bu kaygı verici olay sadece sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin vardığı boyutu göstermekle kalmamış, aynı zamanda Vakıf Gureba Hastanesi Ortopedi Kliniği’nde mevcut çalışma, sağlık hizmeti verme gibi koşulların olumsuzluklarını da açığa çıkartmıştır.

Konuyla ilgili olarak 14 Nisan günü hastane önünde yaptığımız basın açıklamasında Vakıf Gureba Hastanesi’nde yaşanan sorunları dile getirmiş ve gerek sağlık çalışanlarının hizmet vermesine, insanca çalışmasına gerekse vatandaşların sağlıklı hizmet almasına engel teşkil eden sorunlar giderilene dek Ortopedi Kliniği’ne hasta kabulünün durdurulmasını önermiştik.

Yaşanan olayın ardından Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın Ortopedi Kliniği’ni ziyaret ettiği ve Başhekim’den bilgi aldığı çeşitli gazete haberlerine yansımıştır. Görüldüğü gibi uyarılarımıza rağmen yıllardır ısrarla yürütülen Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın yarattığı olumsuzlukların vardığı boyut bizzat bu politikaların planlayıcısı, yürütücüsü, sorumlusu olan Hükümet’in bir yetkilisini, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’yı Vakıf Gureba’ya baskın tarzında bir ziyaret yapmaya mecbur bırakmıştır. Bakan’ın nezdinde Hükümet kendi eserini yerinde görme şansına sahip olmuştur.

Yaşanan şiddet olayının ardından söz konusu klinikte yaşanan sorunlar “Başhekim doktorları, hastalar hastaneyi suçluyor” benzeri başlıklarla çeşitli basın yayın organlarına yansımış bulunmaktadır. Söz konusu haberlerde Başhekim Turan Aslan’ın “Ortopedi Servisi’nde yaşanan sorunları kabul ettiği, ancak olayın bu hale gelmesini, başıboşluğa alışmış asistan doktorların disiplin altına girmemelerine bağladığı” dile getirilmiş, yine aynı haberde Başhekim Aslan’ın, "Onların (asistanların) derdi biz geldikten sonra istedikleri gibi hastaneye gidip gelememeleri. Keyif çatacakları bir ortamın ve odalarının olmaması" sözlerine yer verilmiştir.

Bir yöneticinin, yaşanan sorunlara ilişkin çözüm üretmek, eksiklikleri gidermek yerine sağlık çalışanlarını, asistanları sorumlu tutması kabul edilebilir, anlaşılabilir değildir. Başhekim, asistanları suçlayarak, yönetici sorumluluğunu yerine getirmediğini gizlemeye çalışmakta, meslektaşlarına köle muamelesini reva görmektedir. Çünkü 21 aydır, Ortopedi Kliniğinin yalnızca tamiri için süren inşaat halen bitirilememiştir. Kliniğin hizmet verdiği yer, insani koşullardan uzak ve sahra hastanesi gibidir. Asistanlar iddiaların aksine, hiçbir dinlenme olanağı olmadan, sabah 06.30’dan, 17.00’ye, bazen 18.00-19.00’a kadar ameliyathanede, serviste yoğun iş yükü altında çalışmakta, 32 saat nöbet tutmaktadırlar. Bu süre içinde, 16 kişi, oturabilmelerinin bile mümkün olamadığı küçük bir odaya sıkıştırılmaktadır. İnsanları sağlığına kavuşturmak için özveri ile çalışanlar, sağlığa aykırı çalışma  koşullarının  düzeltilmesini istemelerinin karşılığında “Keyif çatacakları bir ortam” istedikleri suçlamasıyla karşılaşmaktadırlar. Biz Başhekimin bu tutumunu kınıyor; görevinin gerek çalışanlar gerekse hastalar için daha insani çalışma ve hizmet alma koşullarının sağlanması yolunda gereken adımları atmak olduğunu hatırlatıyor; sözlerini geri almaya, meslektaşlarından özür dilemeye çağırıyoruz.

Bu süreçte hem hekimleri ve sağlık çalışanlarını hem de hastaları farklı yönleriyle mağdur eden Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın bir an önce durdurularak, herkese eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunulması yönünde adımlar atılmasını, sağlık yöneticilerinin, hükümet yetkililerinin sağlık çalışanlarınıԀ㠀㮁᐀Ā瀀ᒋ䠀ᒋ 䊊䐀ȀĀ㠀㮁ȀԀԀ䠀ᒋ＀￿ÿ堀ᒋ谀㭇㠀ᒋ᠀粠洛䠀ᒋ瀀ᒋ＀￿ÿ＀￿׿＀￿ÿ＀￿ÿ＀￿刺＀￿ǿĀကᒆĀ氀瑡摮汦tÿఈఀఀఀༀ̀瘀⑩洛縀漹瘀⑩洛