MESLEKTAŞIMIZ DR. KÜRŞAT TİGEN’E BİR MİLLETVEKİLİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYI KINIYORUZ (İSTANBUL TABİP ODASI)

MESLEKTAŞIMIZ DR. KÜRŞAT TİGEN’E BİR MİLLETVEKİLİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN SALDIRIYI KINIYORUZ TBMM BAŞKANLIĞINI SORUMLU MİLLETVEKİLİ HAKKINDA GEREKENİ YAPMAYA ÇAĞIRIYORUZ

Sağlık alanında giderek artan şiddet sarmalına son derece üzücü, kaygı verici bir olay eklenmiştir. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli meslektaşımız Dr. Kürşat Tigen, 10 Haziran 2009 Çarşamba günü AKP Sinop Milletvekili Kadir Tıngıroğlu tarafından yumruklanarak darp edilmiştir.

Hekime şiddetin bu kez bir milletvekilinden gelmiş olması kaygımızı ve tepkimizi büyütmektedir. Yaşanan şiddet olaylarına çözüm üretmesi, önlem üretmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bir mensubunun bizzat şiddete başvurması son derece düşündürücüdür. Yaşanan bu ibret verici olay biz hekimlerin güvenli ortamlarda güvenceli çalışma talebimizin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da göstermiştir.

Bu vesileyle bir kez daha altını çiziyoruz ki hekimler hedef tahtası değildir.

Meslektaşımıza geçmiş olsun diyor, bir milletvekilince gerçekleştirilen saldırıyı kınıyor ve TBMM Başkanlığı’nı sorumlu milletvekili hakkında gerekeni yapmaya davet ediyoruz.

İSTANBUL TABİP ODASI